1d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10 j.hiszpański-1/3 #C1 114
j.niemiecki-3/3 #I1 209
j.hiszpański-2/2 #C5 114 wf-1/2 #1bd S2
wf-2/2 WN Sgm
   
1 8:15- 9:00 j.hiszpański-1/3 #C1 114
j.niemiecki-3/3 #I1 209
chemia MM 10 wf-1/2 #1bd S2
wf-2/2 WN Sgm
etyka-1/2 #1et 212 r_angielski-1/4 #7B 23
r_angielski-2/4 #8B 206B
r_angielski-3/4 #9B 5
r_angielski-4/4 #10B 206A
2 9:10- 9:55 geografia WM 20 fizyka MS 21 j.angielski-1/4 #B7 23
j.angielski-2/4 #B8 206B
j.angielski-3/4 #B9 5
j.angielski-4/4 #B10 206A
matematyka NS 202 r_matematyka NS 9
3 10:05-10:50 matematyka NS 202 historia KA 103 informatyka-1/2 JC 117
j.hiszpański-2/2 #C5 114
biologia BG 8 r_matematyka NS 21
4 11:00-11:45 e_dla_bezp ML 114 przedsięb. AO 209 j.polski AA 202 wf-1/2 #1bd Sgd
wf-2/2 WN S1
kultura JK 210
5 11:55-12:40 j.angielski-1/4 #B7 23
j.angielski-2/4 #B8 206B
j.angielski-3/4 #B9 5
j.angielski-4/4 #B10 206A
wos AO 209 historia KA 107 j.polski AA 202 przedsięb. AO 209
6 13:00-13:45 j.angielski-1/4 #B7 23
j.angielski-2/4 #B8 206B
j.angielski-3/4 #B9 5
j.angielski-4/4 #B10 206A
matematyka NS 111 zaj. wych. NS 103 j.polski AA 202 j.niemiecki-2/3 #I3 209
j.rosyjski-3/3 #s2 18
7 13:55-14:40 etyka-1/2 #1et 210     informatyka-2/2 JC 117 j.niemiecki-2/3 #I3 209
j.rosyjski-3/3 #s2 18
Obowiązuje od: 01.09.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum