2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10     religia-2/2 #2re 8   j.hiszpański-1/3 #E1 114
j.rosyjski-2/3 #1R 18
1 8:15- 9:00 r_j.polski DT 205 j.niemiecki-1/3 #G1 210
j.niemiecki-2/3 #G2 209
j.hiszpański-3/3 #E4 114
j.polski DT 205 r_geografia WM 20 j.hiszpański-1/3 #E1 114
j.rosyjski-2/3 #1R 18
2 9:10- 9:55 matematyka JC 103 j.niemiecki-1/3 #G1 210
j.niemiecki-2/3 #G2 209
j.hiszpański-3/3 #E4 114
wf-1/2 #2ad Sgm
wf-2/2 ES S2
j.polski DT 205 wf-1/2 #2ad Sgd
wf-2/2 ES S1
3 10:05-10:50 r_historia AK 106 zaj. wych. JC 107 wf-1/2 #2ad Sgm
wf-2/2 ES S2
j.polski DT 205 r_historia AK 106
4 11:00-11:45 kulturoznast MP 212 r_geografia WM 20 j.angielski-1/4 #F3 23
j.angielski-2/4 #F4 22
j.angielski-3/4 #F5 206B
j.angielski-4/4 #F6 5
kulturoznast MP 212 r_historia AK 106
5 11:55-12:40 r_geografia WM 20 matematyka JC 103 j.angielski-1/4 #F3 23
j.angielski-2/4 #F4 22
j.angielski-3/4 #F5 206B
j.angielski-4/4 #F6 5
matematyka JC 103 r_j.polski DT 205
6 13:00-13:45 r_geografia WM 20 r_j.polski DT 205 r_historia AK 106 matematyka JC 103 j.polski DT 205
7 13:55-14:40 j.angielski-1/4 #F3 23
j.angielski-2/4 #F4 22
j.angielski-3/4 #F5 206B
j.angielski-4/4 #F6 5
etyka-1/2 #2et 212 r_geografia WM 20 r_historia AK 106 etyka-1/2 #2et 212
Obowiązuje od: 01.09.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum