3e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10     wf-1/2 #3ae Sgm
r_fizyka-2/2 WA 21
  r_fizyka-1/2 WA 21
wf-2/2 #3ch S1
1 8:15- 9:00 religia-1/2 PP 8   wf-1/2 #3ae Sgm
r_fizyka-2/2 WA 21
  r_fizyka-1/2 WA 21
wf-2/2 #3ch S1
2 9:10- 9:55 j.rosyjski-1/2 #2s 18
j.niemiecki-2/2 #I3 107
wf-2/2 #3ch 8 matematyka WO 21 j.hiszpański-1/2 #C3 18 matematyka WO 21
3 10:05-10:50 j.rosyjski-1/2 #2s 18
j.niemiecki-2/2 #I3 107
zaj. wych. WA 21 matematyka WO 21 j.hiszpański-1/2 #C3 18 j.polski AS 21
4 11:00-11:45 r_fizyka WA 21 r_fizyka WA 21 j.polski AS 106 j.polski AS 202 j.polski AS 21
5 11:55-12:40 r_fizyka WA 21 r_matematyka WO 21 j.angielski-1/4 #B7 23
j.angielski-2/4 #B8 206B
j.angielski-3/4 #B9 22
j.angielski-4/4 #B10 5
r_matematyka WO 202 j.angielski-1/4 #B7 206A
j.angielski-2/4 #B8 206B
j.angielski-3/4 #B9 22
j.angielski-4/4 #B10 5
6 13:00-13:45 wf-1/2 #3ae Sgd u_hist.i sp. AK 21 j.angielski-1/4 #B7 23
j.angielski-2/4 #B8 206B
j.angielski-3/4 #B9 22
j.angielski-4/4 #B10 5
r_matematyka WO 202 j.niemiecki-1/4 #I1 10
j.hiszpański-3/4 #C1 5
7 13:55-14:40 etyka-1/2 #3et 212 r_angielski-1/4 #7B 23
r_angielski-2/4 #8B 206B
r_angielski-3/4 #9B 22
r_angielski-4/4 #10B 21
u_hist.i sp. AK 106 r_angielski-1/4 #7B 23
r_angielski-2/4 #8B 118
r_angielski-3/4 #9B 22
r_angielski-4/4 #10B 5
j.niemiecki-1/4 #I1 10
j.hiszpański-3/4 #C1 5
8 14:50-15:35 etyka-1/2 #3et 212 r_fizyka-1/2 WA 21   r_fizyka-2/2 WA 21  
Drukuj plan
wygenerowano 2020-10-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum